Ref. x2
Leje się Tequilla
A my gramy w bilard
A ty weź się nie wychylylaj
A ja jestem reprezentantem styla
Group Killa co
Matka nie uczyla

Tequilla is puring
And we are playing snooker
And you ain't show off
And I am a style representative
Group Kill's that
Mother hasn't tought
600 Stopni Celsjusza w twoich uszach
Łbem bit rusza rym mknie jak Katiusza
Jak kusza napięty to ten typy to patenty
To te momenty ten typ po raz enty
Wychylylybymy z kumplamy Whisky
Bardziej hardkorowi niż Limp Bizkit
Wypalylybymy i aż po wbitki
Parę bliskich i chuj wszystkich
Najpierw czystej potem dodaję Colę
Ja pierdolę dzisiaj jestem idolem
Polej na stole kolejną Colę
Ciągle chodzę napizgany jak mój człowiek Olle
Lux-Torpeda styl szybki jak Vectra
I wypasiony jak Carmen Electra
Kasty Heksa gorąca jak Teksas
Jak mixtejpy FunkMaster Flexa
Ty żerujesz na własnych kompleksach
Stylu ekstrakt więc gram super ekstra
Ekstrawaganza styl popaprańca
Zapraszam do tańca dziś pijemy Granca

600 centigrades in your ears, 
Head is moving with a bit, rime is running like a rocket, 
As crossbow tented, that type, that patents, 
that moments, that type, for umpth time.
We-would-emptyed with pales that Whisky
More hardcore than Limp Bizkit
We-would-smoke, and as for 'wbitki?'
A few pales, and fuck all, 
First just vodka, then more Coke. 
Oh fuck, i'm idol today
Pour some more Coke on the table
I keep on walking intoxicated as my man, oh, 
Lux-Torpeda style quick as Vectra
And fulled like Carmen Electra
Kasty Heksa host as Texas
like mixes of FunkMaster Flex
You're living on your own problems
Extasy style, so i play super-extra
Extravaganza style, of fucked mind, 
Come and dance, we'll drink Grance
Ref .x2
Leje się Tequilla
A my gramy w bilard
A ty weź się nie wychylylaj
A ja jestem reprezentantem styla
Group Killa co
Matka nie uczyla

Tequilla is puring
And we are playing snooker
And you ain't show off
And I am a style representative
Group Kill's that
Mother hasn't tought
Z niewiarygodną techniką z nową liryką
Wysoki woltaż studio fonoplastykon
600 stopni celsjusza jak Eroticon
Bit gorący jak romans Clintona z Monicą
Robię to z tym jak Rutkowski z paniką
Ja gram razem z kliką jak i mimiką
Wyróżniam się stylem jak Lem fantastyką
Tu i teraz nie zwiążesz mnie z polityką
Z żadną frakcją jestem bitu atrakcją
Na giełdzie wróże gwałtownym wzrostem akcją
Robię to gościnnie yo nagminnie
Robię to no bo to lubię więc proszę nie wiń mnie
Rym chodzi głowa samoczynnie i automatycznie
Znów płynie dosyć płynnie na trakach
W innych miastach innych watach
Kasta nagrywam czujesz ten zapach
To swąd ta ekipa nie jest stąd
To jest Wrocław-Poznań nowy front
Świeży powiew yo Volt puść to w obieg
Miało by nie wyjść nie wyobrażam sobie
Bierzmy róbmy to tak po prostu
To jest nasz sposób
Wpływ na treść twych wniosków
Bierzmy róbmy to tak po prostu
To jest nasz sposób
Bierzmy róbmy to tak po prostu
To jest nasz sposób
Wpływ na treść twych wniosków
Bierzmy róbmy to tak po prostu
To jest nasz sposób

With impossible technique, with new lyrique, 
high voltage, studio fotoplasticon,
600 centrigrades like Eroticon
Bit hot as Bill and Monique affair
I'm doing that with this like Rutkowski with panic
I play with clique and mimics
I'm showing off my slyle like Lem's fantastics
Here & now you won't fasten my with politics
With no fraction, i'm a bit attraction
On stock-exchange i'm agile rise omen
I'm doing it hospitably, and permanently
I'm doing it 'cos i like it, so don't blame me, 
Rime is going, head is floating on its own
still floating on high-road
in various cities, other wats (?)
cast (??) i record, you smell that, 
that's odour, that squad is not from here, 
That's Wroclaw-Poznan new front
Fresh air, Volt put on a go, 
That couldn't fail, i cannot imagine, 
Let's do that, just like that, 
that's our only way
to influence your conclusions
Let's do that, just like that, 
that's our only way
Let's do that, just like that, 
that's our only way
to influence your conclusions
Let's do that, just like that, 
that's our only way
Ref x4
Leje się Tequilla
A my gramy w bilard
A ty weź się nie wychylylaj
A ja jestem reprezentantem styla
Group Killa co
Matka nie uczyla

Tequilla is puring
And we are playing snooker
And you ain't show off
And I am a style representative
Group Kill's that
Mother hasn't tought

Leje się tequilla Yo
Nie nauczyła cię
Wychylylybymy
Wychylylybymy
PDG
Wychylylybymy
A ty
Weź się nie wychylylaj
Hola Hola

Tequilla is puring Yo, 
She didn't teach you, 
We-would-empted
We-would-empted
PDG
We-would-empted
And Y0u ?
You'd better not show up
Hola Hola 


---> MiKylie@EFNet for #ruzONE, 1.05.2005, ver. 0.1