PW Event - 23/Sep/10

Wszystko przez to, że snują się po całym placu Jedności (Robotniczej, jakby ktoś zapomniał) i zajmują moje miejsca parkingowe na Polnej i Nowowiejskiej... W ramach akcji represyjnej napastowałem je przez 2 godziny aparatem. :P Co ciekawe, część, nawet dość znaczna, była z tego zadowolona i w ogóle.

New! For easy offline browsing you can download all those photos in one file here.