In loving memory of Kita


* ? - † 2.X.2008

Kita odeszła od nas 2 X 2008 roku, o godzinie 14:57, mając ok. 17 lat. Żyła z nami od prawie 15 lat, będąc w istocie najważniejszym członkiem rodziny.
Przegrała walkę z rakiem, której nikt nie mógł wygrać. Nie cierpiała. Do ostatniej minuty, pomimo ogromnego osłabienia, była z nami, i zachowała pełną sprawność umysłu. Tylko ciało odmawiało posłuszeństwa.
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
Michał Przyłuski
z rodziną

   

Kita, aged over 17, has left us on 2nd October 2008, at 2:57pm. She has lived with us for almost 15 years, making up for the most important part of our family.
She has lost a battle with cancer, a battle nobody could win. She did not suffer. Till the very last moment, in spite of being extremly tired, she remained fully concious and with us. Only her body kept refusing to cooperate.
She will remain in our memory forever.
Michał Przyłuski
and family


Po chwili zadumy, możesz chcieć kontunuować do mikylie.eu tu.
After a moment of reflection, you might want to proceed to mikylie.eu here.