Nudne sobotnie przedpołudnie...

--- MiKylie
Masz uwagi? Cos nie dziala? --> Michał Przyłuski<mp.o@-at-@wp.pl> To sÅoÅ
                               ce nigdy nie zachodzi... GG# 292433 lub IRC: MiKylie@EFNet