..:: Lexmark C720n ::..

Ah, co to allegro robi z człowieka.. O to... 162zł (0 transport) i tyle frajdy. :>
Wiem, głupio. Większych nie było, chciałbym z duplexem i A3 jeszcze...

1. Sexowne zdjęcia


Na tym obrazku widzimy co następuje. Moją komórkę (jako rozmiar obiektu odniesienia), moje łóżko z moimi 2 poduszkami, a w tle jest nawet "Ikea snake". Są też 2 kable ethernetowe, jeden do drukarki właśnie.

A tu jest tak zwana ciekawostka przyrodnicza. Trzeba przyznać, że do firmy Sun Microsystems jednak coś mam.

2. Hackowanie

2.1. Faza 1: Know your enemy

[root@kylie kotek]# nmap -A -v 129.159.180.23

Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2008-03-19 20:10 CET
Initiating ARP Ping Scan at 20:10
Scanning 129.159.180.23 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 20:10, 0.05s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:10
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:10, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 20:10
Scanning 129.159.180.23 [1697 ports]
Discovered open port 21/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 80/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 515/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 9100/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 631/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 10000/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 79/tcp on 129.159.180.23
Discovered open port 8000/tcp on 129.159.180.23
Completed SYN Stealth Scan at 20:11, 2.89s elapsed (1697 total ports)
Initiating Service scan at 20:11
Scanning 7 services on 129.159.180.23
Completed Service scan at 20:11, 58.59s elapsed (8 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 129.159.180.23
Retrying OS detection (try #2) against 129.159.180.23
Retrying OS detection (try #3) against 129.159.180.23
Retrying OS detection (try #4) against 129.159.180.23
Retrying OS detection (try #5) against 129.159.180.23
Host 129.159.180.23 appears to be up ... good.
Interesting ports on 129.159.180.23:
Not shown: 1689 closed ports
PORT   STATE SERVICE  VERSION
21/tcp  open ftp    Lexmark C720 printer ftpd 3.20.20
79/tcp  open finger   Lexmark C720 printer fingerd
80/tcp  open http?
515/tcp  open printer
631/tcp  open ipp?
8000/tcp open tcpwrapped
9100/tcp open jetdirect?
10000/tcp open skype   Skype VoIP data channel
2 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at http://www.insecure.org/cgi-bin/servicefp-submit.cgi :
==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)==============
SF-Port80-TCP:V=4.20%I=7%D=3/19%Time=47E1654A%P=x86_64-redhat-linux-gnu%r(
SF:HTTPOptions,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj\
SF:x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,47,"HTT
SF:P/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20H
SF:EAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(FourOhFourRequest,14D,"HTTP/1\.0\x2040
SF:4\x20Not\x20Found\r\nExpires:\x20Sun,\x2027\x20Feb\x201972\x2008:00:00\
SF:x20GMT\r\nPragma:\x20no-cache\r\nContent-Type:\x20text/html\r\n\r\n<HTM
SF:L><HEAD>\r\n<META\x20HTTP-EQUIV=\"Content-type\"\x20CONTENT=\"text/html
SF:;\x20charset=iso-8859-2\">\r\n<LINK\x20REL=\"stylesheet\"\x20HREF=\"/st
SF:yle\.css\"\x20TYPE=\"text/css\"></HEAD>\r\n<BODY><H2>Nie\x20znaleziono\
SF:x20wymaganego\x20adresu\x20URL\.</H2>\r\n</BODY></HTML>\r\n")%r(Help,47
SF:,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,
SF:\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(SSLSessionReq,47,"HTTP/1\.0\x2040
SF:5\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST
SF:,\x20PUT\r\n\r\n")%r(LPDString,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20
SF:metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(
SF:NessusTPv10,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj\
SF:x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n");
==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)==============
SF-Port631-TCP:V=4.20%I=7%D=3/19%Time=47E1654A%P=x86_64-redhat-linux-gnu%r
SF:(HTTPOptions,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj
SF:\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,47,"HT
SF:TP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20
SF:HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(Help,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwo
SF:lona\x20metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\
SF:r\n")%r(SSLSessionReq,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\
SF:nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r(FourOhFou
SF:rRequest,14D,"HTTP/1\.0\x20404\x20Not\x20Found\r\nExpires:\x20Sun,\x202
SF:7\x20Feb\x201972\x2008:00:00\x20GMT\r\nPragma:\x20no-cache\r\nContent-T
SF:ype:\x20text/html\r\n\r\n<HTML><HEAD>\r\n<META\x20HTTP-EQUIV=\"Content-
SF:type\"\x20CONTENT=\"text/html;\x20charset=iso-8859-2\">\r\n<LINK\x20REL
SF:=\"stylesheet\"\x20HREF=\"/style\.css\"\x20TYPE=\"text/css\"></HEAD>\r\
SF:n<BODY><H2>Nie\x20znaleziono\x20wymaganego\x20adresu\x20URL\.</H2>\r\n<
SF:/BODY></HTML>\r\n")%r(LPDString,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x2
SF:0metoda\r\nZezwalaj\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n")%r
SF:(NessusTPv10,47,"HTTP/1\.0\x20405\x20Niedozwolona\x20metoda\r\nZezwalaj
SF:\x20na:\x20GET,\x20HEAD,\x20POST,\x20PUT\r\n\r\n");
MAC Address: 00:04:00:92:CA:DF (Lexmark International)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see http://insecure.org/nmap/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=4.20%D=3/19%OT=21%CT=1%CU=34711%PV=N%DS=1%G=Y%M=000400%TM=47E1659
OS:0%P=x86_64-redhat-linux-gnu)SEQ(SP=91%GCD=1%ISR=97%TI=I%II=I%SS=S%TS=1)O
OS:PS(O1=M5B4NW0NNT11%O2=M5B4NW0NNT11%O3=M5B4NW0NNT11%O4=M5B4NW0NNT11%O5=M5
OS:B4NW0NNT11%O6=M5B4NNT11)WIN(W1=B50%W2=AD8%W3=9D0%W4=B50%W5=830%W6=8E5)EC
OS:N(R=Y%DF=Y%T=FE%W=B68%O=M5B4NW0%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=FE%S=O%A=S+%F=AS%R
OS:D=0%Q=)T2(R=N)T3(R=Y%DF=Y%T=FE%W=8E5%S=O%A=S+%F=AS%O=M5B4NW0NNT11%RD=0%Q
OS:=)T4(R=Y%DF=N%T=FE%W=800%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=N%T=FE%W=0%S=Z
OS:%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=FE%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y
OS:%DF=N%T=FE%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=FF%TOS=0%IPL=38%UN=
OS:0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUL=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=S%T=FF%TOSI=S%CD=S%
OS:SI=S%DLI=S)


Uptime: 0.011 days (since Wed Mar 19 19:56:09 2008)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=145 (Good luck!)
IPID Sequence Generation: Incremental
Service Info: Host: LEX-C720-01; Device: printer

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://insecure.org/nmap/submit/ .
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 81.807 seconds
        Raw packets sent: 1809 (83.404KB) | Rcvd: 1773 (83.254KB)

Ciąg dalszy nastąpi jak ją całkowicie usieciowie u mnie i będzie ładnie śmigać.
Starym zwyczajem, greetz, oczywiście dla firmy Sun Microsystems (nawet Poland), oraz koleżanek z Wydziału Biologii UW , a sux dla.. no wiecie, Wydziału MIM UW. Klasycznie. :)
--MiKylie - GG: 292433