Dzień kochanego wydziału EiTI, 10 Oct 2008


--MiKylie, To słoneczko nigdy nie zachodzi... GG# 292433, Powrot